VAPAMA - Vaasan Partiotytöille uusi maja

VAPAMA-hankkeen tarkoituksena on luoda pysyvästi paremmat edellytykset Vaasan Partiotytöille tehdä lapsi- ja nuorisotyötä partiotyön muodossa rakentamalla oma partiomaja säännöllisen retkeilytoiminnan tukikohdaksi vuokratontille. Uutta partiomajaa voivat hyödyntää myös muut alueen partiolaiset ja ryhmät. Vanha majamme joutui sädesienen takia käyttökieltoon ja asuinalueen keskelle jäänyt tontti myytiin.

Esiselvityksen perusteella todettiin olevan realistiset mahdollisuudet majan rakentamiseksi vuokratontille.

Vaasan Partiotyttöjen Johtajaneuvosto teki 8.2.2022 päätöksen hakemuksen laatimisesta Aktion Österbottenille hankkeen käynnistämiseksi. Hakemus hyväksyttiin 8.11.2022.

Vaasan Metsäveikkojen tuki ry osti määräalan Björköbystä hankkeen toteuttamista varten. Vaasan Partiotytöt vuokrasi tämän määräalan 1.5.2022 alkaen.

Rakennuslupa saatiin syyskuussa 2022. Ensimmäiset talkoot olivat 3.9., jolloin talkootyönä raivattiin tonttia ja pystytettiin Plastweldin lahjoittama puucee. Syys-lokakuun aikana talkoita jatkettiin tontin raivauksen merkeissä.

Majatien parannusta kävivät tekemässä Vamian ensimmäisen vuoden maanrakennusopiskelijat.
Majan pohjatyöt hoituivat mallikkaasti Vamian toisen ja kolmannen vuoden maanrakennuspuolen opiskelijoilta. Linkki juttuun tässä.
Finnlamellin hirsikuorma saapui tontille 23.5.2023. Majan pystytys alkoi 30.5.2023 ammattitimpurin toimesta.

Kesäkuussa päästiin jatkamaan talkoita ulkomaalauksen merkeissä.

Heinä- elokuussa siirryttiin talkoilemaan sisätiloissa maalaten sisäseiniä Osmo Colorin Uviwaxilla, kiitos lahjoituksesta Osmo Colorille.

Puhallusvillat ja paneloitua sisäkattoa.

Etu ja takaterassit työn alla.

Iso kiitos kaikille talkoisiin jo tähän mennessä osallistuneille!

Suuret kiitokset hanketta tukeneille tahoille!

Hanketta tukemassa: