VAPAMA - Vaasan Partiotytöille uusi maja

VAPAMA-hankkeen tarkoituksena on luoda pysyvästi paremmat edellytykset Vaasan Partiotytöille tehdä lapsi- ja nuorisotyötä partiotyön muodossa rakentamalla oma partiomaja säännöllisen retkeilytoiminnan tukikohdaksi vuokratontille. Uutta partiomajaa voivat hyödyntää myös muut alueen partiolaiset ja ryhmät. Vanha majamme joutui sädesienen takia käyttökieltoon ja asuinalueen keskelle jäänyt tontti myytiin.

Esiselvityksen perusteella todettiin olevan realistiset mahdollisuudet majan rakentamiseksi vuokratontille.

Vaasan Partiotyttöjen Johtajaneuvosto teki 8.2.2022 päätöksen hakemuksen laatimisesta Aktion Österbottenille hankkeen käynnistämiseksi. Hakemus hyväksyttiin 8.11.2022.

Vaasan Metsäveikkojen tuki ry on ostanut määräalan Björköbystä hankkeen toteuttamista varten. Vaasan Partiotytöt on vuokrannut tämän määräalan 1.5.2022 alkaen.

Rakennuslupa on saatu syyskuussa 2022, hanke etenee. Ensimmäiset talkoot olivat 3.9., jolloin talkootyönä raivattiin tonttia ja pystytettiin puucee.

Varsinainen rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2023.

Jo nyt partiotytöt voivat käyttää aluetta retkeilyyn.