Toiminta

Lainaten Suomen Partiolaisten nettisivuja, partio on vastavoima ”Miks mun pitäis?” ja ”Ei kuulu mulle!” -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä ja vastuun antaminen nuorille on partion perusidea. Partioon kuuluu seikkailua ja elämyksiä, jotka kasvattavat tervettä luottamusta omiin kykyihin. Ryhmässä oppii toisaalta myös, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea eikä ole olemassa parasta partiolaista.

Tärkeää on myös itse tekeminen. Tarkoitus on, että vanhemmat johtajat antavat tukea ja mahdollisuuden nuoremmille oppia ja kehittyä oma-aloitteisiksi ja vastuunsa tunteviksi nuoriksi.
Partiossa toimitaan niin kaupungissa kuin luonnossakin. Partiossa opetellaan mm. luonnossa liikkumista, ensiapua, tutustutaan kansainvälisyyteen sekä pidetään hauskaa. Erilaiset laululeikit ja huudot kuuluvat partioon, partiossa aikuisetkin leikkivät ja laulavat.

Vaasan Partiotytöt noudattavat Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa eli ryhmät sudenpennuista vaeltajiin muodostavat ohjelmansa suorituksien ympärille. Suorituksilla opetellaan erilaisia asioita. Tehtävät vaikeutuvat iän ja kokemuksen myötä.

Ryhmien perustoimintaa on viikoittaiset koloillat. Tämän lisäksi käydään päivä- ja yön yli retkille mm. majalla. Partiotaitokilpailut ovat hyvä paikka testata opittuja taitoja. PT-kisoihin voi lähteä tosissaan, mutta useimmiten tarkoitus on pitää hauskaa ryhmän kanssa ja tavata muitakin partiolaisia ohjatun toiminnan ohella.
Lippukunta järjestää myös omia yhteisiä ja perinteisiä tapahtumia. Tällaisiä on mm. kauden avajaiset majalla, sisarusilta marraskuussa ja Yrjönpäivä-juhla huhtikuussa Vaasan seudun muiden lippukuntien kanssa.
Toimintasuunnnitelma

VPT:n toimintasuunnitelma keväälle 2024, ryhmillä lisäksi omat koloillat

helmikuu

  • 1.2 Sudenpentujen Runeberginjuhla VMV kanssa, Vaasan Metsäveikkojen kololla, Kauppapuistikko 16 C, 2.krs, sisäpihalta sisään
  • 8.-11.2 Inkeli talvileiri, Inkelinmaa
  • 20.2 Muistelemispäivän tapahtuma, Pilvilampi
  • VJN
maaliskuu
  • 21.3 Lippukunta ui, Tropiclandia
  • VJN

huhtikuu

  • Yrjönpäiväjuhla
  • VJN

toukokuu

  • VJN


Ryhmät

Tervetuloasudari.jpgSudenpennut ovat 7-9 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu laumanjohtaja. Toimintaa värittävät leikit, seikkailut ja tarinat. Viikoittaisissa illoissaan sudenpennut oppivat asioita, joita ei tietokonepelejä ahmimalla omaksuta. Sudenpennut tapaavat ikätovereitaan retkillä, leireillä ja partiotaitokilpailuissa.

Sudenpentujen ohjelma koostuu jäljistä ja jäljet muodostavista askeleista. Jäljet on sijoitettu neljään kasvatustavoitteiden mukaiseen osioon. Sudenpennut valitsevat tehtävät jäljet laumanjohtajan eli akelan opastuksella. Toimintavuoden aikana tehdään 6 - 10 jälkeä. Kolmivuotisen sudenpentuohjelman aikana jälkiä tehdään yhteensä noin 24.

Jälkiä voi tehdä yhden kerrallaan tai valita useamman tehtäväksi samanaikaisesti. Jokaisesta tehdystä jäljestä sudenpentu saa kankaisen jälkimerkin partiopaitansa oikeaan hihaan.

VPT:ssa aloittavien sudenpentujen ryhmä on Karhunpennut. Jatkavat sudenpentulaumat ovat Siniketut ja Punahukat.


Seikkailija_hiha_web.gifSeikkailijat ovat 10-12 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan vartioksi. Vartiota johtaa vartionjohtaja, joka on useimmiten samoajaikäinen. Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Seikkailijoiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä ja partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija taivaltaa tutkimusmatkailijan lailla: niin retkikeittimet, ensiapu, rakentelu kuin solmutkin tulevat tutuiksi.

Seikkailijoiden ohjelma koostuu ilmansuunnista. Kuhunkin pääilmansuuntaan sisältyy: parisenkymmentä aktiviteettia eli tekemistä, kaksi retkeä, osallistuminen seikkailijakisoihin tai muuhun kisatapahtumaan, vähintään yksi taitomerkki.

Seikkailijoiden perusohjelma kestää kaksi vuotta. Valinnaisena kolmantena vuonna ohjelma koostuu väli-ilmansuunnista, jotka ovat talvileiri, palvelu, vaellus ja isojen kisat.

Seikkailija saa merkin tervetuloa-vaiheesta sekä jokaisesta pää- ja väli-ilmansuunnasta. Seikkailijaikäkauden päätösmerkki on metallinen kompassiruusu.

Lippukunnassamme toimii kaksi seikkailijavartiota Murmelit ja Koalat.


tarpojamerkki.gifTarpojat ovat 12-15 -vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmä on myös vartio. Ohjelmassa korostuu yhdessä toimiminen ja kavereiden kanssa koetut elämykset. Tarpojat liikkuvat ketterästi haastavissakin maastoissa.

Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta: leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Jokainen tarppo alkaa suuntaus-vaiheella, jossa suunnitellaan tulevaa ja kohotetaan vartiohenkeä. Tarppo sisältää pakollisia ja valinnaisia aktiviteetteja. Tarppo huipentuu majakkaan, jossa tarpojavartio pääsee kokeilemaan aktiviteeteissa opittuja taitoja oikeissa tilanteissa.

Lippukunnassamme on kolme tarpojavartiota, Pesukarhut, Kärpät ja Snoopyt, joita johtaa myös samoaja.


Samoajamerkki.gifSamoajat ovat 15-17 -vuotiaita omatoimisia partiolaisia.

Samoajaohjelma kestää kolme vuotta. Ohjelma koostuu pakollisista varusteista ja viidestä vapaavalintaisesta varustepaketista. Jokaiseen varustepakettiin sisältyy tietty määrä taskuja, jotka sisältävät aktiviteetteja. Samoajien partio-ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Samoajat suunnittelevat toimintaansa yhdessä aikuisen luotsinsa kanssa ryhmän kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Lippukunnassamme on samoajavartiot - Kamelit ja Ahmat, jotka toimivat myös yhdessä ja yhteistyössä muiden Vaasan seudun lippukuntien samoajien kanssa.


Vaeltajamerkki.gifVaeltajat ovat 18-22 -vuotiaita omatoimisia partiolaisia ja useimmiten lippukunnan luottohenkilöitä ja johtajia. Vaeltajien ohjelman aktiviteetit on jaettu 33 aihealueeseen, joista jokaisesta valitaan toteutettavaksi vähintään yksi aktiviteetti. Ohjelmaan kuuluu niin Suomesssa kuin ulkomaillakin toteutettavia projekteja, joissa tutustutaan muiden paikkakuntien ja maiden partiolaisiin. Kukin vaeltaja tekee henkilökohtaisen suunnitelman eli vaelluskartan, jossa hän valitsee itselleen sopivimmat aktiviteettien suoritusvaihtoehdot. Vaeltajaohjelma huipentuu valtakunnalliseen päätösseremoniaan.

Johtajaneuvosto muodostaa lippukunnan hallituksen. Siihen kuuluu lippukunnanjohtajan lisäksi apulaislippukunnanjohtaja sekä neljä ikäkausivastaavaa. Lippukunnan johtajana toimii Annina Kapela. Ikäkausivastaavat huolehtivat eri ikäryhmien toiminnasta ja toimivat tukena oman vastuualueensa johtajille. Johtajaneuvoston kokouksiin osallistuu myös sihteeri sekä rahastonhoitaja.

Lauman- ja vartionjohtajille järjestetään säännöllisin väliajoin VJN-kokouksia, joissa käydään läpi tärkeitä tulevia tapahtumia, unohtamatta johtajahuoltoa.

VPT:n tuki ry. on oma yhdistyksensä, joka omalla jäsenmaksullaan ja toiminnallaan tukee lippukuntaa sekä toimii lippukunnan taustayhteisönä. Puheenjohtajana toimii Leena Tulimaa.

Emot ovat partiotyttöjen äideistä koostuva vanhempainneuvosto, joka tukee omalla tavallaan lippukunnan toimintaa. Emot tarjoilevat kropsut ja mehut sisarusillassa sekä avustavat matkakustannuksissa leitreille ja kilpailuihin. Varainhankintaa tehdään mm. myyjäisissä. Puheenjohtajana toimii Sari Havusela.